Aké údaje získavame a prečo?

  • Údaje sa získavajú prostredníctvom informačného, alebo objednávkového formulára
  • Uchovávame ich iba po dobu určitú, ktorá je nevyhnutá na poskytnutie požadovaných informácií, alebo pre dokončenie služieb
  • Maximálna doba uchovania dát je 2r.
  • Informačný formulár odošle iba nasledujúce údaje: meno, email, prípadne telefón (dobrovoľný)
  • V prípade požiadavky o cenový výpočet, formulár odošle aj presnú adresu (aby bolo možné vypracovať cenovú ponuku)
  • Údaje v oboch prípadoch slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať s odpoveďou, alebo výpočtom
  • Objednávkový formulár odošle všetky požadované údaje, ktoré sú v ňom uvedené
  • Údaje slúžia na identifikáciu objednávateľa, na vytvorenie objednávky a dokladov
  • Žiadny z údajov sa nepoužije na marketingové účely a ani nebude poskytnutý tretím stranám

Zaškrtnutím súhlasného políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre vyššie uvedené účely v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Vo veci spracovávania osobných údajov sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom našej e-mailovej adresy: info@likvidacie.com