Aké údaje získavame a prečo?

  • Údaje sa získavajú iba prostredníctvom kontaktného formulára, alebo objednávkového formulára
  • Uchovávame ich iba po dobu určitú, ktorá je nevyhnutá na poskytnutie požadovaných informácií, alebo pre dokončenie služieb
  • Kontaktný formulár odošle iba nasledujúce údaje: meno, email, prípadne adresu a telefón (dobrovoľná položka)
  • Údaje uvedené v kontaktnom formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu
  • Objednávkový formulár odošle všetky požadované údaje, ktoré sú v ňom uvedené
  • Údaje slúžia na identifikáciu objednávateľa, na vytvorenie objednávky a potrebných dokladov
  • Žiadne z údajov sa nepoužívajú na marketingové účely a ani nie sú poskytnuté tretím stranám

Zaškrtnutím súhlasného políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre vyššie uvedené účely v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Vo veci spracovávania osobných údajov sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom našej e-mailovej adresy: info@likvidacie.com