Mapa odvozu a likvidácie nábytku a odpadu

Informačný formulár


Kontaktné údaje

Telefón / 9:00 - 15:00 / cez pracovné dni*
0905 227 103
0915 262 464
*Po telefóne neposkytujeme cenové výpočty
ani odhady cien pre vypratanie nehnuteľnosti

E-mail
info@likvidacie.com

WhatsApp správy
0915 262 464

FTP priestor pre zákazníkov
Nahrať fotky

Fakturačné údaje

V A V plus, s.r.o.
900 46 Most pri Bratislave 755
Slovensko

IČO: 45596794
DIČ: 2023055606
IBAN/QR: SK59 1100 0000 0029 2083 9289

Spoločnosť nie je platca DPH
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vl. č.: 65874/B, oddiel: SRO

Stiahnuť - skopírovať si naše aktuálne údaje

Objednávky

Vyplniť objednávkový formulár na základe akceptovanej cenovej ponuky

Objednaním služieb akýmkoľvek spôsobom odberateľ súhlasí s celým znením všeobecných podmienok poskytovania služieb


Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach