Podiel spracovania odpadov

Vyprodukovaný odpad prechádza procesom triedenia, po následnom roztriedení sú odpady spracované podielom uvedeným v tabuľke:

Obdobie Ekologické spracovanie / zhodnocovanie Recyklácia
r. 2014 26,2% 73,8%
r. 2015 27,2% 72,8%
r. 2016 29,8% 70,2%
r. 2017 23,3% 76,7%
r. 2018 32,6% 67,4%
r. 2019 26,3% 73,7%
r. 2020 33,8% 66,2%
r. 2021 32,9% 67,1%
r. 2022 32,5% 67,5%
r. 2023 20,7% 79,3%
Pozn.: štatistika z obdobia spred r.2014 nebola vedená

Vážení zákazníci a záujemcovia o využitie našich služieb,

ak Vás zaujíma ako bude s Vašim odpadom naložené, tak sme veľmi radi, nakoľko aj nám na tom skutočne záleží a teší nás, keď sa o ekologickú stránku zaujíma aj naša klientela. Veríme, že tento faktor bude minimálne jedným z tých, ktorý presvedčí o tom, že odpad zveríte práve našej spoločnosti.

Naša spoločnosť neprodukuje masovo netriedený odpad, ktorý končí niekde na veľkej netriedenej "kope", skládke, alebo ešte v horšom prípade niekde nelegálne vysypaný, aby sa udržali náklady na minimálnej, alebo nulovej hodnote.

Typický príklad nelegálnej skládky odpadu

Zároveň musíme s poľutovaním konštatovať, že sú medzi nami jednotlivci a aj firmy, ktoré sa ešte stále odpadu zbavujú takýmto spôsobom.

Náš zákazník má absolútnu istotu, že nami naložený odpad bude spracovaný najlepším ekologicky možným spôsobom. Pri našom procese triedenia vzniká zhruba 10 kategórií odpadov, z ktorých sa jednotlivé druhy plne recyklujú, zhodnocujú, alebo ďalej spracovávajú podľa platných predpisov.

Tento proces je časovo a aj finančne náročný, ale ekologické nakladanie s odpadom je pre nás rovnako dôležité, ako celková spokojnosť zákazníka s našim servisom.

Ďakujem všetkým zodpovedným zákazníkom a záujemcom.

Za tím LIKVIDACIE.com

Martin Vojtek
konateľ spoločnosti


Teší nás, že aj našim klientom záleží na zodpovednom prístupe pri spracovaní odpadov