Zaujíma Vás ako bude s Vašim odpadom naložené? Ak áno, tak sme veľmi radi, nakoľko nám na tom skutočne záleží. Naša spoločnosť v žiadnom prípade neprodukuje masovo netriedený odpad, ktorý končí na veľkej netriedenej kope - skládke, alebo ešte v horšom prípade niekde nelegálne vysypaný. Bohužiaľ sú medzi nami spoločnosti a jednotlivci, ktorí sa ešte stále odpadu zbavujú takýmto spôsobom. Pri našom procese triedenia vzniká zhruba 10 kategórií odpadov, z ktorých sa jednotlivé druhy odpadov plne recyklujú, alebo ďalej inak zhodnocujú. Tento proces je síce časovo a teda aj finančne náročnejší, ale ekologické nakladanie s odpadom je pre nás rovnako dôležité, ako spokojnosť zákazníka.


Podiel spracovania odpadov

Vyprodukovaný odpad prechádza procesom triedenia, po následnom roztriedení sú odpady spracované podielom uvedeným v tabuľke:

Obdobie zhodnocované odpady plne recyklované odpady
r. 2014 26,2% 73,8%
r. 2015 27,2% 72,8%
r. 2016 29,8% 70,2%
r. 2017 23,3% 76,7%
r. 2018 32,6% 67,4%