Podiel spracovania odpadov

Vyprodukovaný odpad prechádza procesom triedenia, po následnom roztriedení sú odpady spracované podielom uvedeným v tabuľke:

Obdobie Ekologické spracovanie / zhodnocovanie Recyklácia
r. 2014 26,2% 73,8%
r. 2015 27,2% 72,8%
r. 2016 29,8% 70,2%
r. 2017 23,3% 76,7%
r. 2018 32,6% 67,4%
r. 2019 26,3% 73,7%
r. 2020 33,8% 66,2%
r. 2021 32,9% 67,1%
r. 2022 32,5% 67,5%

Typický príklad nelegálnej skládky odpadu

Vážení zákazníci a záujemcovia o využitie našich služieb,

ak Vás zaujíma ako bude s Vašim odpadom naložené, tak sme veľmi radi, nakoľko aj nám na tom skutočne záleží a teší nás, keď sa o ekologickú stránku zaujíma aj naša klientela. Veríme, že tento faktor bude minimálne jedným z tých, ktorý presvedčí o tom, že odpad zveríte práve našej spoločnosti.

Naša spoločnosť neprodukuje masovo netriedený odpad, ktorý končí niekde na veľkej netriedenej "kope", skládke, alebo ešte v horšom prípade niekde nelegálne vysypaný, aby sa udržali náklady na minimálnej, alebo nulovej hodnote.

Zároveň musíme s poľutovaním konštatovať, že sú medzi nami jednotlivci a aj firmy, ktoré sa ešte stále odpadu zbavujú takýmto spôsobom.

Náš zákazník má absolútnu istotu, že nami naložený odpad bude spracovaný najlepším ekologicky možným spôsobom
. Pri našom procese triedenia vzniká zhruba 10 kategórií odpadov, z ktorých sa jednotlivé druhy plne recyklujú, zhodnocujú, alebo ďalej spracovávajú podľa platných predpisov.

Tento proces je časovo a aj finančne náročný, ale ekologické nakladanie s odpadom je pre nás rovnako dôležité, ako celková spokojnosť zákazníka s našim servisom.

Ďakujem všetkým zodpovedným zákazníkom a záujemcom.

Za tím LIKVIDACIE.com

Martin Vojtek
konateľ spoločnosti


Teší nás, že aj našim klientom záleží na zodpovednom prístupe pri spracovaní odpadov