Poskytnutie kompletných služieb. Nové Mesto, Bratislava

Vypratanie bytu do holopriestoru, poskytnutie komplexných doplnkových služieb. Bratislava - Nové Mesto

Vypratanie bytu do holopriestoru, odvoz a likvidácia nábytku a odpadu. Nové Mesto, Bratislava

Vypratanie bytu do holopriestoru, odvoz a likvidácia nábytku a odpadu. Bratislava - Nové Mesto

Rýchly odvoz a likvidácia stavebných odpadov z rekonštrukcie bytu. Bratislava - Nové Mesto

Rýchly odvoz a likvidácia stavebných odpadov z rekonštrukcie bytu. Bratislava - Nové Mesto

Vypratanie plne zariadeného 3i. bytu, kompletné služby pred predajom. Šamorín

Vypratanie plne zariadeného 3i. bytu, kompletné služby pred predajom. Šamorín

Rýchly odvoz a likvidácia odpadu z firemného skladu, dočistenie priestoru, upratanie. Bratislava - Ružinov

Rýchly odvoz a likvidácia odpadu z firemného skladu, dočistenie priestoru, upratanie. Bratislava - Ružinov

Úplné vypratanie 4-izbového bytu a pivnice do holopriestoru pred predajom, kompletné služby na kľúč. Bratislava - Dúbravka

Úplné vypratanie 4-izbového bytu a pivnice do holopriestoru pred predajom, kompletné služby na kľúč. Bratislava - Dúbravka

Odstránenie bazénu, odvoz a likvidácia odpadu. Šalgočka

Odstránenie bazénu, odvoz a likvidácia odpadu. Šalgočka

Vypratanie garáže - skladu, odvoz a likvidácia odpadu a zariadenia, kompletné služby. Bratislava - Staré Mesto

Vypratanie garáže - skladu, odvoz a likvidácia odpadu a zariadenia, kompletné služby. Bratislava - Staré Mesto

Vypratanie bytu, odvoz nábytku a odpadu, dezinfekcia. Stupava

Vypratanie bytu, odvoz nábytku a odpadu, dezinfekcia. Stupava

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu - sute. Bratislava - Koliba

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu - sute. Bratislava - Koliba

Odvoz a likvidácia odpadu z prístavby a okolia rodinného domu, upratanie. Bratislava - Rača

Odvoz a likvidácia odpadu z prístavby a okolia rodinného domu, upratanie. Bratislava - Rača

Vypratanie plošticami zamoreného 3i. bytu, celoplošná dezinsekcia. Bratislava - Karlova Ves

Vypratanie plošticami zamoreného 3i. bytu, celoplošná dezinsekcia. Bratislava - Karlova Ves

Ďalšie kompletné vypratanie plne zariadeného bytu do holopriestoru. Bratislava - Staré mesto

Ďalšie kompletné vypratanie plne zariadeného bytu do holopriestoru. Bratislava - Staré mesto

Vypratanie bytu do holopriestoru, demontáž nábytku, odvoz a spracovanie odpadu. Stupava

Vypratanie bytu do holopriestoru, demontáž nábytku, odvoz a spracovanie odpadu. Stupava

Demontáž a likvidácia záhradného domčeka a odpadu, kompletné služby. Bratislava - Ružinov

Demontáž a likvidácia záhradného domčeka a odpadu, kompletné služby. Bratislava - Ružinov

Odvoz a likvidácia vyradeného hmotného majetku. Filmová a televízna fakulta - Bratislava - Staré mesto

Odvoz a likvidácia vyradeného hmotného majetku. Filmová a televízna fakulta - Bratislava - Staré mesto

Odvoz a likvidácia starého nábytku a odpadu z 1i. bytu. Bratislava - Dúbravka

Odvoz a likvidácia starého nábytku a odpadu z 1i. bytu. Bratislava - Dúbravka

Záverečné priemyselné vysávanie po dočistení povaly zamorenej od holubieho trusu a uhynutého vtáctva. Bratislava - Staré mesto

Záverečné priemyselné vysávanie po dočistení povaly zamorenej od holubieho trusu a uhynutého vtáctva. Bratislava - Staré mesto

Vypratanie plne zariadeného 5i. bytu do holopriestoru, kompletné služby na kľúč. Bratislava - Ružinov

Vypratanie plne zariadeného 5i. bytu do holopriestoru, kompletné služby na kľúč. Bratislava - Ružinov

Demontáž záhradného domčeka, dočistenie okolia, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. Bratislava - Dúbravka

Demontáž záhradného domčeka, dočistenie okolia, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu. Bratislava - Dúbravka

Odvoz a likvidácia starého zariadenia z 3.i bytu do holopriestoru, kompletné služby. Šamorín

Odvoz a likvidácia starého zariadenia z 3i. bytu do holopriestoru, kompletné služby. Šamorín

Kompletné vypratanie domu do holopristoru, 2 podlažia, pivnice a okolie domu. Trnava

Kompletné vypratanie domu do holopristoru, 2 podlažia, pivnice a okolie domu. Trnava

Demontáž a likvidácia rolldoru, odvoz a spracovanie odpadu z bytu. Devínska Nová Ves, Bratislava

Demontáž a likvidácia rolldoru, odvoz a spracovanie odpadu z bytu. Devínska Nová Ves, Bratislava

Kompletné vypratanie 3i. bytu do holopriestoru, kompletné služby podľa požiadaviek zákazníka. Rača, Bratislava

Kompletné vypratanie 3i. bytu do holopriestoru, kompletné služby podľa požiadaviek zákazníka. Bratislava - Rača

Vypratanie bytu vrátane odstránenia lepených PVC podláh, kompletné služby. Dúbravka, Bratislava

Vypratanie bytu vrátane odstránenia lepených PVC podláh, kompletné služby. Bratislava - Dúbravka

Čiastočné - expresné vypratanie bytu. Ružinov, Bratislava

Čiastočné - expresné vypratanie bytu. Bratislava - Ružinov

Prebiehajúca nakládka a následný odvoz odpadu z terasy. Petržalka, Bratislava

Prebiehajúca nakládka a následný odvoz odpadu z terasy. Bratislava - Petržalka

Prebiehajúce rýchle vypratanie bytu, kompletné služby bez starostí vrátane záverečného upratania. Karlova Ves, Bratislava

Prebiehajúce rýchle vypratanie bytu, kompletné služby bez starostí vrátane záverečného upratania. Bratislava - Karlova Ves

Ekologické spracovanie starého vyradeného nábytku a majetku. Slovenská akadémia vied, Bratislava

Ekologické spracovanie starého vyradeného nábytku a majetku. Slovenská akadémia vied, Bratislava

Vypratanie bytu pred rekonštrukciou, kompletné služby, Dunajská Streda

Vypratanie bytu pred rekonštrukciou, kompletné služby, Dunajská Streda

Vypratanie rodinného domu do holopriestoru pred predajom. Trnava

Vypratanie rodinného domu do holopriestoru pred predajom. Trnava

Likvidácia vyradeného majetku, zariadenia a odpadu, dočistenie priestorov, kompletné služby. VŠMÚ Bratislava

Likvidácia vyradeného majetku, zariadenia a odpadu, dočistenie priestorov, kompletné služby. VŠMÚ Bratislava

Vypratanie ordinácie, odvoz a likvidácia vyradeného majetku, kompletné služby. Zdravotné stredisko Petržalka

Vypratanie ordinácie, odvoz a likvidácia vyradeného majetku, kompletné služby. Zdravotné stredisko - Petržalka

Vypratanie spoločných nebytových priestorov, odvoz a likvidácia všetkého odpadu, kompletné služby, Bratislava - Dlhé diely

Vypratanie spoločných nebytových priestorov, odvoz a likvidácia všetkého odpadu, kompletné služby, Bratislava - Dlhé diely

Likvidácia starého nábytku, odvoz a likvidácia odpadu, kompletné služby. Horský park, Bratislava

Likvidácia starého nábytku, odvoz a likvidácia odpadu, kompletné služby. Bratislava - Horský park

Vypratanie vyhoreného 3i. bytu, odvoz a likvidácia odpadu po požiari, kompletné služby. Bratislava - Ružinov

Vypratanie vyhoreného 3i. bytu, odvoz a likvidácia odpadu po požiari, kompletné služby. Bratislava - Ružinov

Vypratanie 4i. bytu a pivnice do holopriestoru, kompletné služby. Hainburg an der Donau, Rakúsko

Vypratanie 4i. bytu a pivnice do holopriestoru, kompletné služby. Rakúsko - Hainburg an der Donau

Vypratanie maštalí a okolia, odvoz a spracovanie odpadu, dočistenie priestoru - Zálesie

Vypratanie maštalí a okolia, odvoz a spracovanie odpadu, dočistenie priestoru - Zálesie

Odvoz a likvidácia odpadu zo zariaďovania nového foodcourtu. Bory Mall - Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadu zo zariaďovania nového foodcourtu. Bory Mall - Bratislava

Vypratanie rodinného domu, garáží a pivničných priestorov, kompletné služby - Bratislava - Horský park

Vypratanie rodinného domu, garáží a pivničných priestorov, kompletné služby - Bratislava - Horský park

Odvoz a likvidácia odpadu zo záhrady, vypratanie záhradnej chatky. Bratislava - Ružinov

Odvoz a likvidácia odpadu zo záhrady, vypratanie záhradnej chatky. Bratislava - Ružinov

Rýchle vypratanie 1i. bytu, upratanie po likvidácii nábytku a odpadu. Bratislava - Ružinov

Rýchle vypratanie 1i. bytu, upratanie po likvidácii nábytku a odpadu. Bratislava - Ružinov

Vypratanie pivničných priestorov - príprava deratizácie. Bratislava - Karlova Ves

Vypratanie pivničných priestorov - príprava deratizácie. Bratislava - Karlova Ves

Vypratanie a dočistenie priestoru pred predajom bytu. Karlova Ves, Bratislava

Vypratanie a dočistenie priestoru pred predajom bytu. Karlova Ves, Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadu z firemného skladu, likvidácia vyradeného nábytku, zariadenia a elektroniky. Bratislava - Rača

Odvoz a likvidácia odpadu z firemného skladu, likvidácia vyradeného nábytku, zariadenia a elektroniky. Bratislava - Rača

Vypratanie bytu po neprispôsobivých obyvateľoch, kompletné služby vrátane dezinfekcie priestoru. Bratislava - Ružinov

Vypratanie bytu po neprispôsobivých obyvateľoch, kompletné služby vrátane dezinfekcie priestoru. Bratislava - Ružinov

Odvoz a spracovanie vyradeného elektrozariadenia, nábytku a odpadu. Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Odvoz a spracovanie vyradeného elektrozariadenia, nábytku a odpadu. Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Osekanie obkladu a dlažby, demontáž drevených podláh a zárubní, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, zariadenia a nábytku. Bratislava - Ružinov

Osekanie obkladu a dlažby, demontáž drevených podláh a zárubní, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, zariadenia a nábytku.

Príprava pred rekonštrukciou kúpeľne, odstránenie sanity, obkladov, dlažby, lepidla a podlahového kúrenia. Bratislava

Príprava pred rekonštrukciou kúpeľne, odstránenie sanity, obkladov, dlažby, lepidla a podlahového kúrenia. Bratislava

Vypratanie garáže, odvoz a likvidácia odpadu, upratanie. Bratislava - Karlova Ves

Vypratanie garáže, odvoz a likvidácia odpadu, upratanie. Bratislava - Karlova Ves

Odvoz a likvidácia odpadu, vypratanie kompletne zariadeného 3i. bytu a pivnice, Bratislava - Rača

Odvoz a likvidácia odpadu, vypratanie kompletne zariadeného 3i. bytu a pivnice, Bratislava - Rača

Odvoz starého nábytku, odstránenie lepeného PVC z celej plochy bytu. Bratislava

Odvoz starého nábytku, odstránenie lepeného PVC z celej plochy bytu. Bratislava

Vypratanie bytu do holopriestoru. Kompletné služby pred predajom bytu. Bratislava

Vypratanie bytu do holopriestoru. Kompletné služby pred predajom bytu. Bratislava

Demontáž bytového jadra, zárubní, vypratanie plne zariadeného bytu do holopriestoru pred rekonštrukciou, Devínska Nová Ves - Bratislava

Demontáž bytového jadra, zárubní, vypratanie plne zariadeného bytu do holopriestoru pred rekonštrukciou. Bratislava - Devínska Nová Ves

Vypratanie vytopených priestorov archívu. Odvoz a likvidácia odpadu. ÚKSÚP Bratislava

Vypratanie vytopených priestorov archívu. Odvoz a likvidácia odpadu. ÚKSÚP Bratislava

Kompletné vypratanie 3i. bytu, búracie práce, odvoz odpadu a stavebnej sute. Bratislava – Kramáre

Kompletné vypratanie 3i. bytu, búracie práce, odvoz odpadu a stavebnej sute. Bratislava – Kramáre

Odvoz a likvidácia odpadu, demontáž pivničnej kobky. Bratislava - Staré mesto

Odvoz a likvidácia odpadu, demontáž pivničnej kobky. Bratislava - Staré mesto

Vypratanie bytu, odvoz a likvidácia všetkého nábytku, zariadenia a odpadu. Bratislava - Dúbravka

Vypratanie bytu, odvoz a likvidácia všetkého nábytku, zariadenia a odpadu. Bratislava - Dúbravka

Odvoz a likvidácia odpadu z bytu po neprispôsobivých obyvateľoch, dočistenie priestoru, dezinfekcia. Bratislava - Trnávka

Odvoz a likvidácia odpadu z bytu po neprispôsobivých obyvateľoch, dočistenie priestoru, dezinfekcia. Bratislava - Trnávka

Kompletné vypratanie 3i. bytu do holopriestoru, demontáž bytového jadra. Bratislava - Petržalka

Kompletné vypratanie 3i. bytu do holopriestoru, demontáž bytového jadra. Bratislava - Petržalka

Vypratanie bytu po narkomanoch a neprispôsobivých obyvateľoch, odvoz a likvidácia nábytku a odpadu do holopriesoru. Bratislava

Vypratanie bytu po narkomanoch a neprispôsobivých obyvateľoch, odvoz a likvidácia nábytku a odpadu do holopriesoru. Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadu z bytu. Bratislava - Karlova Ves

Odvoz a likvidácia odpadu z bytu. Bratislava - Karlova Ves

Vypratanie bytu, likvidácia kuchynskej linky, odvoz a likvidácia odpadu. Bratislava - Rača

Vypratanie bytu, likvidácia kuchynskej linky, odvoz a likvidácia odpadu. Bratislava - Rača

Demontáž, odvoz a likvidácia kuchynskej linky a vnútorného vybavenia, odstránenie obkladačiek a vybúranie priečky. Bratislava - Kramáre

Demontáž, odvoz a likvidácia kuchynskej linky a vnútorného vybavenia, odstránenie obkladačiek a vybúranie priečky. Bratislava - Kramáre

Vypratanie bytu po zberačovi do pôvodného stavu

Vypratanie bytu po zberačovi do pôvodného stavu

Úplné vypratanie kompletne zariadeného 3i. bytu. Bratislava - Petržalka

Úplné vypratanie kompletne zariadeného 3i. bytu. Bratislava - Petržalka

Demontáž bytového jadra a sanity, kompletné služby, Bratislava - Dlhé diely

Demontáž bytového jadra a sanity, kompletné služby, Bratislava - Dlhé diely

Odvoz odpadu v menšom rozsahu. Demontáž a likvidácia obývacej steny

Odvoz odpadu v menšom rozsahu. Demontáž a likvidácia obývacej steny

Prebiehajúce vypratanie povaly, vyčistenie podláh od trusu a zamorenia od holubov. Bratislava - Staré mesto

Prebiehajúce vypratanie povaly, vyčistenie podláh od trusu a zamorenia od holubov. Bratislava - Staré mesto

Demontáž, odvoz a likvidácia kuchynskej linky a vnútorného vybavenia. Bratislava - Petržalka

Demontáž, odvoz a likvidácia kuchynskej linky a vnútorného vybavenia. Bratislava - Petržalka

Vypratanie pivničných kobiek, odstránenie kobiek a vyčistenie priestoru. Bratislava - Staré mesto

Vypratanie pivničných kobiek, odstránenie kobiek a vyčistenie priestoru. Bratislava - Staré mesto

Odvoz nábytku. Vypratanie bytu do holopriestoru po neprispôsobivom obyvateľovi. Kompletné služby. Trnava

Odvoz nábytku. Vypratanie bytu do holopriestoru po neprispôsobivom obyvateľovi. Kompletné služby. Trnava

Odvoz a likvidácia kuchynskej linky, búracie práce, odvoz a likvidácia odpadu. Bratislava – Staré mesto

Odvoz a likvidácia kuchynskej linky, búracie práce, odvoz a likvidácia odpadu. Bratislava – Staré mesto

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu, dočistenie povalových priestorov. Malokarpatské osvetové stredisko - Modra

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu, dočistenie povalových priestorov. Malokarpatské osvetové stredisko - Modra

Kompletné vypratanie 2i. bytu, demontáž a likvidácia dreveného obkladu, Bratislava - Nové Mesto

Kompletné vypratanie 2i. bytu, demontáž a likvidácia dreveného obkladu, Bratislava - Nové Mesto

Kompletné vypratanie 2i. bytu po neprispôsobivých obyvateľoch - narkomanoch, odvoz a likvidácia všetkého zariadenia do holého priestoru, odvoz odpadu z bytu, dezinfekcia. Bratislava – Ružinov

Kompletné vypratanie 2i. bytu po neprispôsobivých obyvateľoch - narkomanoch, odvoz a likvidácia všetkého zariadenia do holého priestoru, odvoz odpadu z bytu, upratanie. Bratislava – Ružinov

Vypratanie pivnice, demontáž pivničných kobiek. Odvoz odpadu a uhoľného prachu z pivníc, Bratislava – Staré Mesto

Vypratanie pivnice, demontáž pivničných kobiek. Odvoz odpadu a uhoľného prachu z pivníc, Bratislava – Staré Mesto

Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu z kontejnerových stojísk, dočistenie priestoru, Bratislava - Petržalka

Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu z kontejnerových stojísk, dočistenie priestoru, Bratislava - Petržalka

Odvoz a likvidácia odpadu z povaly rodinného domu, vyčistenie priestoru. Bratislava - Prievoz

Odvoz a likvidácia odpadu z povaly rodinného domu, vyčistenie priestoru. Bratislava - Prievoz

Vypratanie 3i. bytu: likvidácia nábytku, zariadenia a elektroodpadu. Bratislava – Nové Mesto

Vypratanie 3i. bytu: likvidácia nábytku, zariadenia a elektroodpadu. Bratislava – Nové Mesto

Odvoz a likvidácia kuchynskej linky, búracie práce, komplet zariadený 3i. byt. Bratislava - Kramáre

Odvoz a likvidácia kuchynskej linky, búracie práce, komplet zariadený 3i. byt. Bratislava - Kramáre

Úplné vypratanie 3i. bytu, odvoz a likvidácia starého nábytku a zariadenia. Vrbové – Piešťany

Úplné vypratanie 3i. bytu, odvoz a likvidácia starého nábytku a zariadenia. Vrbové – Piešťany

Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku, zariadenia a odpadu. Zdravotné stredisko Bratislava - Petržalka

Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku, zariadenia a odpadu. Zdravotné stredisko Bratislava - Petržalka

Vypratávanie bytov – odvoz a likvidácia starého nábytku – obývacej steny. Bratislava – Ružinov

Vypratávanie bytov – odvoz a likvidácia starého nábytku – obývacej steny. Bratislava – Ružinov

Odvoz nábytku, vybavenia a ostatného opadu, demontáž, kompletné vypratanie 3i. bytu a upratanie priestorov. Bratislava – Ružinov

Odvoz nábytku, vybavenia a ostatného opadu, demontáž, kompletné vypratanie 3i. bytu a upratanie priestorov. Bratislava – Ružinov

Odvoz a likvidácia odpadu z garáže a technickej jamy, Bratislava – Ružinov

Odvoz a likvidácia odpadu z garáže a technickej jamy, Bratislava – Ružinov

Likvidácia vyradeného kancelárskeho zariadenia a odpadu. SHMÚ Bratislava – Koliba

Likvidácia vyradeného kancelárskeho zariadenia a odpadu. SHMÚ Bratislava – Koliba

Vypratanie bytu do holopriestoru, odvoz a likvidácia všetkého zariadenia a odpadu, dočistenie priestoru. Bratislava

Vypratanie bytu do holopriestoru, odvoz a likvidácia všetkého zariadenia a odpadu, dočistenie priestoru. Bratislava

Vypratávanie pivníc, odvoz a likvidácia odpadu, kompletný servis. Zdravotné stredisko – Bratislava, Petržalka

Vypratávanie pivníc, odvoz a likvidácia odpadu, kompletný servis. Zdravotné stredisko – Bratislava, Petržalka

Vypratanie bytu - odvoz a likvidácia starého nábytku a odpadu. Dunajská Streda

Vypratanie bytu - odvoz a likvidácia starého nábytku a odpadu. Dunajská Streda

Napísali o nás na: čas.sk