Rýchla navigácia. Aké informácie hľadáte?
1/ základné informácie o službách a platbách
2/ výpočet ceny na online kalkulačke
3/ likvidácia zariadenia a odpadu v menšom množstve
4/ kompletné vypratávanie nehnuteľnosti do holopriestoru
5/ vypratanie pivnice, povaly, garáže
6/ búracie práce a ostatné služby

1. základné informácie o službách a platbách

  SLUŽBY

 • Naše služby môže využiť úplne každý, nezáleží či sa jedná o fyzickú osobu, alebo firmu, taktiež nezáleží na mieste trvalého bydliska, alebo sídla
 • Pracujeme v rôznych lokalitách Bratislavského a Trnavského kraja - zobraziť mapu s pokrytým poskytovaním služieb
 • Nepoužívame kontajnery, odpad je naložený priamo do nákladného vozidla a ihneď po ukončení nakládky je odvezený
 • Informácie telefonicky poskytujeme v pracovných dňoch, v čase od 9:00 do 15:00 (utajené telefónne čísla sú automaticky zamietnuté)
 • Nakládky odpadu prebiehajú cez pracovné dni v čase od 07:00 do 15:00, v sobotu od 07:00 do 11:00. Prípadne podľa individuálnej dohody
 • Nemusíte nič vopred pripravovať, všetko spravíme my (separovanie, balenie, demontáž, znesenie z pochodia, nakládku, nákladnú prepravu odpadu atď.)
 • Spracovávame všetky bežné druhy odpadov, ktoré sa v nehnuteľnostiach nachádzajú, okrem nebezpečných odpadov
 • V miestach nášho pôsobenia poskytujeme bezplatné obhliadky pre stanovenie ceny vypratávania plne zariadených nehnuteľností do holopriestoru
  PLATBA

 • Za služby sa platí v hotovosti, alebo kartou hneď po naložení a ukončení vypratávania
 • Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred aspoň jeden deň, ideálne už pri samotnej objednávke služieb
 • Podporujeme: VISA, Mastercard, Maestro, American Express, V PAY, Union Pay, Diners, Discover, mobilné platby a digitálne peňaženky Apple Pay a Google Pay
 • Platba na faktúru so splatnosťou je možná iba pre registrovaných partnerov (správcovské spoločnosti, bytové podniky, štátna správa, stáli odberatelia atď.)
 • Ďalšie informácie a všeobecné podmienky poskytovania služieb sú zverejnené na tejto stránke

2. likvidácia nábytku a odpadu v menšom množstve

 • Poskytujeme odvoz a likvidáciu nábytku, zariadenia a odpadu OD 1 KUSU
 • Orientačnú cenu si môžete vypočítať sami na online kalkulačke, alebo Vám cenu vypočítame my, stačí vyplniť formulár a priložiť fotky
 • Dopyt môžete posielať aj na info@likvidacie.com, alebo na WhatsApp 0915 262 464, je potrebné uviesť presnú adresu, poschodie a priložiť fotky
 • Fotky, alebo súbory s väčším objemom dát je možné nahrať aj priamo na naše FTP
 • Vypratávame všetky druhy nehnuteľností, byty, domy, povaly, garáže, sklady, pivnice, nebytové priestory atď.
 • Cena za služby začína od 50€ a závisí hlavne od objemu odpadu - hmotnosti a možnosti nakládky
 • Ak chcete mať istotu voľného termínu, odporúčame odvoz a likvidáciu nábytku/odpadu objednávať v dostatočnom časovom predstihu

3. výpočet ceny na online kalkulačke

 • Kalkulačka nie je určená na výpočet väčšieho množstva zariadenia, alebo kompletne zariadených bytov, v tomto prípade si dohodnite bezplatnú obhliadku
 • Kalkulačka počíta zariadenie v bytoch a domoch zhruba do sumy 300€, minimálna cena výpočtu je 50€
 • V prípade, že označíte príliš veľa položiek s vysokou hodnotou, kalkulačka vypíše chybovú hlášku a nebude možné spracovať výpočet
 • Výpočet je vrátane demontáže, nezohľadňuje odpad v skriniach - vypočítava sa len prázdny nábytok
 • Výsledok má informatívny charakter a nie je záväzný
 • Ak si neviete rady aké položky v kalkulačke zvoliť, alebo ak chcete čo najpresnejší výpočet, vyplňte formulár

4. kompletné vypratanie bytu a domu do holopriestoru

 • Rozhodnite sa kedy chcete vypratávanie realizovať a dohodnite si s nami obhliadku - zobraziť mapu s pokrytým poskytovaním služieb
 • Ideálna doba obhliadky je 1 až 2 týždne pred plánovaným vypratávaním
 • Na základe obhliadky stanovíme pevnú cenu a následne dohodneme termín realizácie
 • Poskytujeme kompletné služby v oblasti vypratávania nehnuteľností, nemusíte sa o nič starať, ani nič chystať
 • Nehnuteľnosť stačí sprístupniť, všetko nechať na nás a vrátiť sa až do vyprataného priestoru
 • Ak máte byt na poschodí bez výťahu, nadmieru znečistený, alebo po neprispôsobivých obyvateľoch, počítajte s vyššou cenou
 • S nami máte istotu, že sa cena stanovená z obhliadky nezmení (iba v prípade, že by nastala zmena v objeme odpadu)
 • Po vyprataní bytu po sebe upraceme, tak isto aj na schodisku, vo výťahu a v bráne bytového domu
 • K vypratávaniu priestorov poskytujeme aj priemyselné vysávanie, aplikovanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizačných nástrah
 • V bytovom dome odporúčame vyvesiť oznam, aby boli o vypratávaní informovaní aj ostatní obyvatelia

5. vypratanie pivnice, povaly, alebo garáže

 • Pre nebytové priestory je vo väčšine prípadov vhodné dohodnúť si obhliadku
 • Ak je z fotiek zrejmé, aké presné množstvo odpadu sa v takomto priestore nachádza, je možné stanoviť cenu dopytom, rovnako ako v bode č.2
 • Minimálna cena za výjazd je 50€, v tejto cene je zahrnutý odvoz a spracovanie odpadu do hmotnosti 150kg
 • Cena sa ďalej odvíja od množstva odpadu, možnosti nakládky, potreby nosenia odpadu po schodisku, miery znečistenia a podobne
 • Vypratávanie nebytových priestorov väčšieho rozsahu (napr. pre správcovské spoločnosti a bytové podniky) je možné naceniť iba po bezplatnej obhliadke, z ktorej sa určí odhadovaná hmotnosť odpadu a poplatok za mernú jednotku

6. búracie práce a doplnkové služby

 • Poskytujeme búracie práce, ktoré podliehajú iba ohlasovacej povinnosti, poskytujeme a naceňujeme ich vrátane okamžitého odvozu odpadu
 • Demontáž bytového (umakartového) jadra a sanity
 • Búranie deliacich, nenosných priečok: tehla, sadrokartón, pórobetón
 • Sekanie: odklady, dlažby
 • Odstránenie podlahy: drevo, laminát, PVC
 • Odstránenie zárubní: skrutkovaná, zamurovaná
 • Vysávanie profesionálnym priemyselným vysávačom prachovej triedy L norma EN 60335-2-69
 • Aplikácia dezinfekcie, dezinsekcie a deratizačných nástrah
 • Čo nechcete vyhodiť, to presťahujeme (sťahovanie neposkytujeme ako samostatnú službu)
 • Neposkytujeme búranie a rezanie betónu/panelu (ani zabetónovaných zárubní)