1. základné informácie

 • Naše služby môže využiť úplne každý, nezáleží či sa jedná o súkromnú osobu, alebo firmu. Miesto trvalého bydliska, alebo sídla nerozhoduje
 • Odpad spracovávame v našich zmluvných strediskách, nevyvážame na miestne zberné dvory
 • Služby poskytujeme v lokalitách Bratislava a okolie, Bratislavský, Trnavský kraj, prihraničné oblasti Rakúska a Maďarska
 • Nepoužívame kontajnery, odpad je naložený priamo do nákladného vozidla
 • Nemusíte nič pripravovať, alebo robiť, všetko spravia naši pracovníci (separovanie, balenie, demontáž, znesenie, nakládku a odvoz)
 • Spracovávame všetky druhy domových odpadov okrem nebezpečných chemických látok, azbestu a podobne
 • Pre stanovenie ceny plne zariadených bytov a domov poskytujeme bezplatné obhliadky v Bratislavskom kraji, v Trnavskom po dohode
 • Elektronickú faktúru posielame e-mailom do 24 hod. od dokončenia poskytnutých služieb. Faktúra listovou zásielkou na požiadanie (+5€)
 • Faktúra slúži zároveň ako potvrdenie o likvidácii odpadu (aj pre stavebné povolenie)
 • Nie je možné spätne požadovať naložené a odvezené odpady, ani si nárokovať žiadne týmto vzniknuté straty

2. likvidácia nábytku a odpadu v menšom množstve

 • Poskytujeme odvoz a likvidáciu nábytku, zariadenia a odpadu OD 1 KUSU
 • Vypratávame byty, domy, povaly, garáže, sklady, nebytové priestory a ostatné
 • Cena za túto službu začína od 50€ a závisí hlavne od hmotnosti odpadov a možnosti nakládky
 • Spíšte zoznam zariadenia ktoré chcete zlikvidovať a vyfoťte ho
 • Zoznam a fotky nám pošlite na info@likvidacie.com, doplňte presnú adresu, poschodie a či je k dispozícii výťah
 • Cenu vypočítame obratom, prípadne v priebehu niekoľkých hodín
 • Orientačnú cenu si môžete vypočítať aj sami na našej online kalkulačke, podrobnosti v odseku č.3
 • Ak chcete mať istotu voľného termínu, odporúčame odvoz a likvidáciu nábytku/odpadu objednávať v predstihu

3. výpočet ceny na online kalkulačke

 • Kalkulačka má informatívny charakter a slúži na približný odhad ceny, ktorá nie je záväzná
 • Ak si neviete rady aké položky v kalkulačke zvoliť, pošlite nám zoznam podľa návodu v odseku č.2
 • Výpočet je vrátane demontáže, nezohľadňuje ale odpad v skriniach, to znamená, že sa vypočítavajú prázdne nábytky
 • Kalkulačka nie je vhodná na výpočet ceny kompletne zariadených bytov, v tomto prípade si dohodnite bezplatnú obhliadku
 • Ideálny výpočet je pre najviac 5-10 druhov rôznych položiek (inak môže byť cena skreslená, prípadne neprimerane vysoká)

4. kompletné vypratanie bytu a domu do holopriestoru

 • Rozhodnite sa kedy chcete vypratávanie realizovať a dohodnite si s nami bezplatnú obhliadku (BA kraj / TT po dohode)
 • Orientačná cena vypratávania bytov začína od 8€/m2 podlahovej plochy za štandardne vybavený byt a dom
 • Poskytujeme kompletné služby v oblasti vypratávania nehnuteľností, nemusíte sa o nič starať, ani nič chystať
 • Nehnuteľnosť stačí sprístupniť, všetko nechať na nás a vrátiť sa až do vyprataného priestoru
 • Ideálna doba obhliadky je 1 až 2 týždne pred plánovaným vypratávaním
 • Cenová ponuka pre vypratanie bytu po zberačovi, narkomanoch, neprispôsobivých obyvateľoch a po mŕtvom jedine po obhliadke
 • Ak máte byt na poschodí bez výťahu, nadmieru znečistený, alebo po neprispôsobivých obyvateľoch, počítajte s vyššou cenou
 • Na základe obhliadky stanovíme pevnú cenu a následne dohodneme termín realizácie
 • S nami máte istotu, že sa dohodnutá cena nezmení (iba ak by došlo k zmene objemu odpadu - pribudne alebo ubudne)
 • Nezabudnite vyvesiť oznam, aby boli o vypratávaní informovaní aj ostatní obyvatelia domu
 • Po vyprataní bytu po sebe upraceme, tak isto aj na schodisku, vo výťahu a v bráne bytového domu
 • Poskytujeme aj dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu vyprataných priestorov

5. vypratanie pivnice, povaly, alebo garáže

 • Ak je z fotiek a popisu jasné o koľko odpadu sa jedná, je možné odhadnúť cenu aj týmto spôsobom
 • Keď nie je z fotiek alebo obhliadky možné odhadnúť cenu, tak bude vypočítaná po naložení odpadu podľa platného cenníka služieb
 • Cena začína od 50€ v čom je zahrnutých do 200kg odpadu
 • Cena sa ďalej odvíja od možnosti nakládky, obtiažnosti znesenia / vynesenia odpadu, miery znečistenia a podobne
 • Cenu vypratávania pivníc-povál veľkého rozsahu (napr. pre správcovské spoločnosti) stanovujeme iba po bezplatnej obhliadke, na základe celkovej hmotnosti zlikvidovaného odpadu bude presne vypočítaná cena

6. búracie práce a doplnkové služby

 • Demontáž a likvidácia bytového jadra, sanity
 • Búranie priečok: tehla, sadrokartón, pórobetón
 • Demontáž a vybúranie zárubní: skrutkovaná, zamurovaná, zabetónovaná
 • Demontáž podláh: drevo, laminát, PVC
 • Aplikovanie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
 • Čo nechcete vyhodiť, presťahujeme