Autorské práva a podmienky používania stránky LIKVIDACIE.com

  • Prevádzkovateľ, vlastník a zároveň autor tejto webstránky je spoločnosť V A V plus, s.r.o.
  • Texty, grafické obrázky a digitálne fotografie na webovej stránke  chránené autorským zákonom (383/1997 Z. z). už od momentu ich vzniku a sú výhradným
    vlastníctvom spoločnosti V A V plus, s.r.o.
  • Svojvoľné a neoprávnené zneužitie uverejnených informácií, alebo zverejnených materiálov, bude pokladané za porušenie príslušných zákonných ustanovení o autorskom práve a duševnom vlastníctve, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin podľa §152 Trestného zákona s trestnou sadzbou odňatia slobody až na jeden rok a peňažným trestom.