Autorské práva a podmienky používania stránky LIKVIDACIE.com

  • Prevádzkovateľ, vlastník a zároveň autor tejto webstránky je spoločnosť V A V plus, s.r.o.
  • Texty a digitálne fotografie na webovej stránke  chránené autorským zákonom (383/1997 Z. z). už od momentu ich vzniku a sú výhradným vlastníctvom autora
  • Bez písomného súhlasu autora nie je dovolené žiadny obsah webstránky (texty, obrázky, fotografie a iné dáta) sprostredkovať, ďalej uverejňovať, upravovať, postúpiť tretím osobám, alebo inak využiť. Nie je povolené prezentovať žiadny obsah webstránky na verejné, alebo na komerčné účely
  • Svojvoľné a neoprávnené zneužitie uverejnených informácií, alebo zverejnených materiálov, bude pokladané za porušenie príslušných zákonných ustanovení o autorskom práve a duševnom vlastníctve, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin podľa §152 Trestného zákona s trestnou sadzbou odňatia slobody až na jeden rok a peňažným trestom