LIKVIDACIE.com - to najlepšie, ak hľadáte spoľahlivé vypratávanie

 • sme najdlhšie pôsobiaca firma na trhu v oblasti vypratávania nehnuteľností, disponujeme piatimi vozidlami rôznych veľkostí a objemov, pracujeme v rozličných lokalitách Bratislavského a Trnavského kraja 

 • v miestach nášho pôsobenia poskytujeme bezplatné obhliadky pre stanovenie ceny vypratávania plne zariadených nehnuteľností, garantujeme dodržanie ceny z každej oficiálnej cenovej ponuky

 • u nás sa nestretnete so žiadnymi zavádzajúcimi informáciami, klamlivo výhodnými cenami, alebo inými neférovými praktikami

 • nemusíte vopred nič pripravovať, úplne o všetko sa postaráme my (príprava a zabezpečenie priestorov pred zahájením, triedenie, balenie, demontáž nábytku a zariadenia, nakládka, odvoz a spracovanie odpadov, upratanie atď.)

 • doplnkové služby: búracie práce, demontáž bytového jadra, zabezpečenie postrekovej dezinfekcie a dezinsekcie, dezinfekcia ozónom, priemyselné vysávanie, sťahovanie v menšom rozsahu, dovoz a montáž nového nábytku

 • prítomnosť zákazníka počas kompletného vypratávania do holopriestoru nie je potrebná, všetko prebieha v našej réžii od zahájenia, až po finálne upratanie a odovzdanie kľúčov od vypratanej nehnuteľnosti klientovi

 • väčšinový podiel odpadu plne recyklujeme, v niektorých prípadoch až 95% (celkový dlhodobý priemer >70%). To všetko vďaka našej dôslednej demontáži a separovaniu až do 15 odpadových kategórií, zvyšný podiel sa ekologicky a legálne zhodnocuje, alebo spracuje - žiadne nekalé praktiky pri nakladaní s odpadmi

Likvidácia starého nábytku, Bratislava, Trnava, Pezinok, Senec, Šamorín, Stupava

Odvoz nábytku, odpadu a zariadenia v malom množstve

Expresný odvoz a likvidácia nábytku, zariadenia a odpadu v malom množstve

 • všetky naše služby môže využiť úplne každý, adresa Vášho trvalého bydliska, alebo sídla Vašej firmy nerozhoduje
 • odvážame a spracovávame nábytok a zariadenie už od 1 kusu (samostatná sedačka, posteľ, skriňa, práčka atď.)
 • poskytujeme kompletné služby vrátane demontáže, nosenia a nakládky odpadu s okamžitým odvozom
 • nemusíte sa o nič starať, nič chystať, vybavovať, alebo niekam chodiť
 • prijímame platby v hotovosti, platobnou kartou, alebo SEPA o.p. (QR)

Informácie o cenách a poplatkoch nájdete v cenníku


Vypratávanie bytov a domov Bratislava

Vypratávanie plne zariadených bytov a domov do holopriestoru

Celý proces s našou pomocou vyriešite úplne bezstarostne, ekologicky a legálne
Pracujeme v rôznych lokalitách Bratislavského a Trnavského kraja - zobraziť mapu

Poskytujeme:

 • bezplatné obhliadky pre vypracovanie oficiálnej cenovej ponuky s fixnou výslednou cenou
 • dôsledné separovanie všetkých odpadov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti
 • demontáž nábytku a zariadenia
 • nosenie odpadu po schodisku, nakládku a nákladnú prepravu odpadu
 • priamu recykláciu a ekologické spracovanie vzniknutého odpadu
 • neštandardné vypratávanie aj po neprispôsobivých obyvateľoch, zberačoch, zamorené plošticami, vyhorené atď.
 • zároveň ponúkame aj naše ďalšie doplnkové služby popísané nižšie

Ďalšie informácie:

 • nehnuteľnosť stačí sprístupniť a úplne všetko nechať na nás, vrátite sa až do čistého a vyprataného priestoru
 • výťah a iné náchylné časti pred vypratávaním dôkladne zabezpečíme, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu
 • po dokončení po sebe všetky priestory riadne upraceme, ako v byte, tak aj na schodisku, vo výťahu, v bráne a pred domom

Informácie o cenách a poplatkoch nájdete v cenníku


Vypratávanie pivníc, povál, garáží, nebytových priestorov

Vypratávanie nebytových priestorov

Odvoz a likvidácia odpadu z nebytových priestorov:

 • pivnice a pivničné kobky
 • povaly a podkrovia
 • kancelárie a kancelárske priestory
 • sklady a archívy
 • garáže

Odvoz a likvidácia odpadu zo spoločných nebytových priestorov pre bytové podniky a správcovské spoločnosti:

 • schodiská a chodby
 • spoločné pivničné priestory
 • kočikárne, práčovne
 • čistenie zamorených povál od holubieho trusu a uhynutého vtáctva
 • dočisťovanie kontajnerových stojísk a ich okolia od odpadov, ktoré tam nepatria

Neposkytujeme:

 • nevypratávame výrobné a priemyselné haly, kotolne atď.
 • nevypratávame priestory, kde je potrebné použitie ťažkej manipulačnej techniky

Informácie o cenách a poplatkoch nájdete v cenníku


Demontáž bytového jadra, búracie práce

Búracie práce, demontáž bytových jadier, záhradných domčekov a iné

Poskytujeme:

 • demontáž bytového jadra (umakartového jadra) a sanity
 • demontáž záhradných domčekov a prístreškov (montovaných)
 • demontáž pivničných kobiek a predelení
 • búranie nenosných priečok: tehla, sadrokartón, pórobetón
 • sekanie: odklady, dlažby
 • odstránenie podlahy: drevo, laminát, PVC, linoleum
 • odstránenie zárubní: skrutkovaná, zamurovaná
 • vysávanie profesionálnym priemyselným vysávačom prachovej triedy L norma EN 60335-2-69
 • zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizačných nástrah, dezinfekcia ozónom
 • búracie práce poskytujeme a naceňujeme vrátane okamžitého odvozu vzniknutého odpadu

Neposkytujeme:

 • neposkytujeme demolácie budov
 • neposkytujeme odstraňovanie nebezpečných odpadov (azbest a pod.)
 • neposkytujeme rezanie betónu a panelu

Informácie o cenách a poplatkoch nájdete v cenníku


Montáž nábytku, sťahovanie, nákladná preprava

Ostatné doplnkové služby: montáž nábytku, sťahovanie, nákladná preprava

Popri vypratávaní a odvoze starého nábytku si u nás môžete objednať aj iné doplnkové služby:

 • montáž nábytku z hotových dielov – vrátane dovozu z IKEA, SCONTO, ASKO, MÖBELIX a pod.
 • sťahovanie v menšom rozsahu. Neposkytujeme prenos jednotlivých bremien nad 150kg, ani iné špeciálne sťahovacie služby
 • vnútroštátna nákladná preprava do 3,5t celkovej hmotnosti. Prepravu poskytujeme najmä v BA a TT kraji

Informácie o cenách a poplatkoch nájdete v cenníku


Teší nás, že aj našim klientom záleží na zodpovednom prístupe pri spracovaní odpadov