K vypratávaniu bytov, poskytujeme ako doplnkovú službu sťahovanie a nákladnú prepravu.
Neposkytujeme ich ako jednorazové samostatné služby (s výnimkou stálych odberateľov).

  • Sťahovanie od 60€/h
  • Nákladná doprava od 30€/h
  • Nákladná doprava od 0,70€/km (väčšie vzdialenosti)
  • Pre stálych zákazníkov ponúkame zvýhodnené individuálne ceny