Dočisťovanie kontajnerového stojiska - pravidelne / jednorazovo

Vypratávanie a dočistenie kontajnerového stojiska a jeho okolia od odpadov, ktoré sú v týchto priestoroch zakázané ukladať.
Túto službu je možné objednať jednorazovo, alebo v pravidelných intervaloch.
Objemný odpad z domácností predstavujú odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na komunálny odpad a zároveň tam nepatria.

Jednorazové dočistenie kontajnerového stojiska od 50€.
Pre stálych odberateľov a pre pravidelné dočisťovanie kontajnerových stojísk ponúkame individuálne a zvýhodnené ceny.


Odvoz a likvidácia odpadu a dočistenie kontajnerových stojísk od odpadov, ktoré tam nepatria • nábytok • objemný odpad • dvere a zárubne • koberce, linoleum a PVC • stavebný odpad - suť • elektronika • atď.