Dočisťovanie kontajnerových stojísk

  • Vypratávanie a dočistenie kontajnerových stojísk a ich okolia
  • Možné objednať jednorazovo, alebo v pravidelných intervaloch
  • Jednorazové dočistenie kontajnerového stojiska od 50€
  • Konečná cena sa vyčísli na základe celkovej hmotnosti všetkého spracovaného odpadu
  • Pre stálych odberateľov a pre viacnásobné dočisťovanie kontajnerových stojísk ponúkame individuálne a zvýhodnené ceny
  • Neposkytujeme čistenie smetných nádob

Pre stálych odberateľov (bytové podniky, správcovské spoločnosti, realitné kancelárie) poskytujeme individuálne a zvýhodnené ceny.

Čistenie zamorených povál

  • Čistenie zamorených povál od holubieho trusu a uhynutého vtáctva
  • Zahŕňa: hrubé čistenie podlahy, vyzametanie a vrecovanie odpadu, priemyselné vysávanie, okamžitý odvoz odpadu
  • Voliteľné: povrchová dezinfekcia
  • Cenové ponuky poskytujeme iba na základe obhliadky

Odvoz a likvidácia odpadu - dočistenie kontajnerových stojísk • čistenie povál od holubieho trusu