Čistenie kontajnerových stojísk - pravidelne / jednorazovo

Vypratávanie, dočisťovanie a čistenie kontajnerových stojísk od odpadov, ktoré sú zakázané v kontajnerových stojiskách ukladať.

Túto službu je možné objednať a dohodnúť jednorazovo, alebo v pravidelných intervaloch.

Objemný odpad z domácností predstavujú odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na komunálny odpad, alebo tam nepatria, napríklad: