Z dôvodu pretrvávajúcej situácie ohľadom pandémie ochorenia COVID-19, chceme upovedomiť našich zákazníkov a záujemcov o využitie našich služieb s nasledovným:

  • Pri poskytovaní služieb v interiéri musí zákazník a ostatní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti dodržiavať aktuálne platné nariadenia zverejnené na https://automat.gov.sk/
  • Žiadame zákazníkov, ktorí majú príznaky ochorenia, alebo sa nachádzajú v karanténe, aby si v tom čase neobjednávali naše služby (ani obhliadky) a dohodli si termín, keď už budú po ukončení karantény, resp. s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19
  • Ak máte príznaky ochorenia, dostanete sa do karantény, alebo izolácie po objednaní služieb (dohodnutia obhliadky), neváhajte nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Dohodneme sa na najbližšom možnom náhradnom termíne

  • Naši pracovníci používajú certifikované respirátory, dezinfekciu a ochranné rukavice
  • Majú pri sebe platný certifikát s negatívnym výsledkom na COVID-19 / certifikát o absolvovaní očkovania proti COVID-19
  • V prípade záujmu Vám certifikát bez problémov predložia s možnosťou overenia QR kódu